Máy cắt giấy văn phòng

Máy cắt giấy CB – 450V6

Model CB-450v6 Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 900 Chức năng khác Độ dầy cắt: 50mm Độ chuẩn cắt: <0.5mm Kích thước máy 900×660×1280mm Trọng lượng (kg) 120

Máy cắt giấy CB-450Z3

Model CB-450Z3 Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Chức năng khác Độ dầy cắt: 50mm Độ chuẩn cắt: <0.3mm Kích thước máy 900×660×1280mm Trọng lượng (kg) 120

Máy cắt giấy 450V

Model 450V Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 900 Chức năng khác Độ dầy cắt: 50mm Độ chuẩn cắt: <0.6mm Kích thước máy 900×660×1280mm Trọng lượng (kg) 120

Máy cắt giấy CB-480Z3

Model CB-480Z3 Kích thước giấy tối đa 480x480mm Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 1200 Chức năng khác Độ dầy cắt: 50mm Cắt nhỏ nhất: 30mm Độ chính xác : <0.2mm Kích thước máy 950 * 780 * 1225mm Trọng lượng (kg) 165

Máy cắt giấy CB-480Z

Model CB-480z Kích thước giấy tối đa 480x480mm Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 1200 Chức năng khác Độ dầy cắt: 60mm Cắt nhỏ nhất: 30mm Độ chính xác : <0.2mm Kích thước máy 950 * 780 * 1225mm Trọng lượng (kg) 165

Máy cắt giấy điện 480v6

Model 480v6 Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Cấu tạo lưỡi dao cắt lưỡi dao thẳng Lượng giấy tối đa 1 lần cắt 500 tờ Hệ thống kiểm soát • – • Kiểm soát qua PC Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 200 Chức năng khác cắt giấy

Máy cắt giấy CB-450Z

Model cb-450z Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Cấu tạo lưỡi dao cắt Lưỡi thẳng Lượng giấy tối đa 1 lần cắt 400 tờ Hệ thống kiểm soát • Kiểm soát qua PC Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 200 Chức năng khác Có hệ thống bảo vệ

Máy cắt giấy BinMaxx – HD QZ450

Hãng sản xuất Binmaxx Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm Lượng giấy tối đa 1 lần cắt 400 tờ Hệ thống kiểm soát • – Nguồn điện 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) Công suất (W) 550